قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

پنجره¬های قلب¬تان را به دنیای درونی زنان بگشایید

پنجره¬های قلب¬تان را به دنیای درونی زنان بگشایید
چکیده این مطلب : انتشار : 1395/09/12 1 نظر 633 بازدید

 زندگی در کنار معشوق به معنای دل سپردن به همه چیز و غرق شدن در همه چیز برای لذت بردن می¬باشد. سپس کسی که از روی نا امیدی به زندگی پشت کند و آن را با تمام مسائل زیبا و قشنگش رها کند، در نهایت دل شکسته و درمانده خواهد شد.

پنجره¬های قلب¬تان را به دنیای درونی زنان بگشایید

وقتی زن و مردی همدیگر را برای زندگی مشترک انتخاب می¬کنند و در طی دوران نامزدی برای شناخت یکدیگر تلاش می¬کنند تا بر مبنای ایجاد یک رابطة نزدیک و صمیمی از مشکلات روحی و عاطفی هم خبردار شوند. به طور کلی زنان بیشتر از مردان در مرحلة شناخت تلاش می¬کنند و مردان بر اساس منطق و عقل¬شان و آنچه که به صلاح و مصلحت است رفتار می کنند و نظر همسرشان را در فکر و تصمیم خود دخالت نمی دهند و یکباره نتیجة درونی خودشان را به زن ابلاغ می کنند و اگر زن از نتیجة آنی مرد شگفت زده شود فوراً مرد او را زن ضعیف و ناامن تلقی می کند. این مسئله در حالی بیان می شود که مردان از این نکته غافلند که شخص مقابلشان یک زن از جنس عاطفه و احساس است و جنبة رو به رو شدن با هر مسئله ای را ندارد و باید برای آگاه کردن شان مانور داد. یادم هست زمانی که خواستم در مورد این موضوع با مردان صحبت کنم  همین که کلامم را با جملة لطفاً پنجره-های عقل و قلب¬تان را باز کنید شروع کردم، بیش از نیمی از جمعیت مردان از این جملة من شاکی شدند که چرا آن ها را افراد بی منطق و بی احساس خواندم در حالی که منظور واقعی من شناخت دنیای درونی زن مورد علاقه-شان به روش بهتر و احساسی تر بود. بسیار خوب ، اکنون خودتان را آماده کنید تا با تعریف زندگی وارد مرحلة دیگری از شناخت دنیای درونی زنان شویم . لطفاً در این سفر بنده را همراهی کنید و تصور نکنید که شما مردان همه چیزدان هستید و در هر مسئله¬ای علامة دهر هستید.

 زندگی چیست:

زندگی منبع آرزوهای امروز و فرداست و تا به امر و فرمان خداوند مهربان نباشد هیچ بنی بشری قادر به ادامة زندگی نخواهد بود . زندگی در کنار معشوق به معنای دل سپردن به همه چیز و غرق شدن در همه چیز برای لذت بردن می¬باشد. سپس کسی که از روی نا امیدی به زندگی پشت کند و آن را با تمام مسائل زیبا و قشنگش رها کند، در نهایت دل شکسته و درمانده خواهد شد. پس زندگی را به کام خود و دیگری تلخ نکنیم و از روی خودخواهی و غرور تعصب بی¬جا افراد اطراف¬مان را نرنجانیم.
•    زندگی یعنی امید در مسیر سازش و مدارا برای دستیابی به موفقیت و پیشرفت.
•    زندگی یعنی کار کردن، عشق ورزیدن و هر چه بیشتر خندیدن برای دستیابی به آرامش و خوشحالی مداوم.
•    زندگی یعنی تدبیر و مدیریت مشکلات زندگی به جای سخت گیری و غصه خوری و دل تنگی.
•    زندگی یعنی تحمل شکست برای شروع تلاش دوباره و به جزئیات اهمیت دادن جهت شناخت عوامل و مسائل پیرامون به خصوص افراد اطراف¬مان.
•    زندگی یعنی محبت، مهرورزی و دوست داشتن خود و معشوق.
•    زندگی یعنی عشق ، صداقت و یک¬رنگی برای جلب توجه دیگران طی گذراندن یک زندگی پر افتخار و عاشقانه.
•    زندگی یعنی تلاش و کوشش در جهت کسب امیال و آرزو¬های سالم بدون آنکه به دیگران صدمه برسانیم و احترام به حقوق دیگران از جمله نامزد یا همسر.
•    زندگی یعنی شادی، گریه، آنگاه خنده بر سر مسائل و خاطرات تلخ و خوش برای کنار یکدیگر ماندن. 
•    زندگی یعنی خالی بودن دل از کینه و نفرت و امیدوار به ایجاد پایه گذاری یک رابطة جدی
•    زندگی یعنی آزادی، آزادی از قید و بندهای دنیوی جهت آزادمنشی و آزادگی که این عامل بس مهم و ضروری است ، مخصوصاً در زندگی افرادی که قصد دارند عاشقانه و آزادانه در کنار معشوق زندگی کنند.
•    زندگی یعنی صلح و آشتی و متعهد بودن به عهد و پیمان و استوار ماندن بر آن برای نشان دادن انسانیت.
همة مردان و زنان باید به این امر مهم واقف باشند که هیچگاه مشکلات زندگی پایدار نیست ، پس هیچگاه در برابر دردسرها و مشکلات، خودتان را نبازید. زندگی، شهری است پر از چراغ¬های سبز و قرمز، با عبور از چراغ¬های سبز و توقف در مقابل چراغ¬های قرمز آن را سرسبز نگه دارید. تمام این تعاریف به یک نکته برمی¬گردد و آن این¬که  تمامی مردان و زنان قبل از آنکه قصد آشنایی با یکدیگر را داشته باشند می¬بایست ابتدا سعی در شناخت شخصیت وجودی و درونی خود داشته باشند تا بتوانند با نیروی هر چه بیشتر عیوب خود را بکاهند و با صبوری به شناخت فرد مورد علاقة خود بپردازند. اگر فردی عیب¬جو باشد فقط عیوب شخص مقابلش را می¬بیند و هرگز نمی¬تواند تکیه¬گاه محکم و درستی برای گذراندن عمر و زندگی باشد. در کتاب « همسر یا دردسر (2) » به یکسری مسائل در خصوص رعایت حقوق نامزد یا شوهر برای آگاهی هر چه بیشتر زنان پرداختم . اکنون در این کتاب قصد دارم شما مردان عزیز و محترم را به شناخت حق و حقوق زنان آشنا سازم. بنابراین به شما توصیه    می¬کنم قبل از آنکه تعصب به خرج دهید به صحبت¬های بنده گوش کنید:


زن و مرد لباس یکدیگر:

همة ما با این جمله که زن و مرد وقتی متعهد به تشکیل زندگی مشترک می¬شوند باید یکدیگر را از آن خود بدانند و در واقع لباس زیبای یکدیگر شوند بسیار آشنا هستیم. ارتباط حسی و روحی زن و مرد به طور بسیار بدیعی قابل بررسی است. زن و مرد از لحاظ جسمی و روانی به منزلة پوشاک برای همدیگر بوده و برای حفظ آبرو و دفاع از جان و مال، هیچکس به اندازة زن و شوهر به همدیگر وفادار نیستند.

زن و شوهر مانند لباسی که انسان را از آسیب¬های خارجی محفوظ نگه می-دارد سبب حفظ یکدیگر از ارتکاب اعمال زشت و حرکات غیر قابل جبران می¬باشند. بنابراین اگر لباسی به قواره تن آدمی باشد آن را بدون دردسر و با فرح و شادی بر تن می¬کند چرا که زینت و تجمل فرد به شمار می¬رود. همسر نیز برای مردان مایة خرسندی و سرافرازی مرد است¬. زمانی که میان زن و شوهر علاقه و محبت شدید وجود داشته باشد ناگزیر احساس یکی شدن پیدا می¬شود و این احساس باید همچون لباسی مناسب برای انسان زینت و حافظ باشد تا موجب نشاط فراوان گردد. بنابراین زمانی که مرد قصد شناخت دنیای درونی نامزد یا همسرش را داشته باشد بدون معطلی می¬تواند گنجینه¬ای از اطلاعات با ارزش را برای رضایت¬مندی هر چه بیشتر زن پیدا کند و هر چه در شناخت او تلاش نماید نه تنها او را شاد کرده بلکه خودش را با خوشبختی آمیخته است. مردان باید به این¬ نکتة مهم آگاه باشند که کسب رضایت زن بهترین هدیه در زندگی ارتباطی محسوب می-شود. هر مردی که توانسته باشد برای شناخت همسر خود تلاش کند به مراتب بیشتر از مردان دیگر به همسر خود علاقمند می¬شود و این علاقه-مندی منجر به پایبندی به زندگی ارتباطی¬اش خواهد شد. احساس باهم بودن در زن و مرد باید به یکی از دو حالت صورت بگیرد: یا مانند عادتی که در میان اکثر حیوانات رایج است و یا اینکه یک زن از آن یک مرد و یک مرد مختص به یک زن گردد. مسلم است که فقط در حالت دوم آدمی به شرافت و متانت واقعی خود نائل می¬آید و با قطع نظر از ادیان نمی¬توان حالت اول را موجب صلاح و خیر بشریت دانست. برای رهایی از    بحران¬های جنسی و برطرف ساختن معنای آزادی مطلق مردی باید قانونی میان زن و مرد وجود داشته باشد.
 زندگی پر از احساس فکر را آماده می¬کند تا به مراحل عالی¬تر زندگی اندیشه کند و به خاطر رسیدن به اهداف متعالی مبارزه کند. به این منظور روابط خانوادگی میان زن و مرد باید بر پایة مساوات در حقوق انسانی استوار باشد. همه افراد از زن و مرد گرفته تا بچه¬ها باید به طور مساوی از حقوق انسانیت بهره¬مند گردند. یعنی آبرو ، مال و جان¬شان مقدس بوده و هیچ کسی هرگز حق تجاوز به آن¬ها را نداشته باشد. زمانی که در کنفرانس¬هایم در خصوص دفاع از حقوق زنان با مردان صحبت می¬کنم تمامی مردان غریب به اتفاق بر این نظر هستند که زنان نه تنها از حق و حقوق خودشان یک ریزه نمی¬گذرند بلکه به حق و حقوق مردان نیز تعرض می¬کنند و من از همة آنها این سؤال را می¬پرسم که مردان چه کار و عکس¬العملی را از خودشان نشان می¬دهند که زن برای جبران حق از دست رفته¬اش به این کار رو می-آورد؟! زمانی که مرد بتواند با ایجاد تعادل و همکاری در یک رابطه برای زن مورد علاقه ارزش و شخصیت قائل شود و هیچ چیزی برای او غیر از ارزش دادن و احترام به او مهم نباشد هرگز با این مسئله رو به رو نخواهد شد چرا که زنان بسیار انعطاف پذیر و احساسی¬اند و برای مرد مورد علاقة خود چه در هنگام خواب، دستان خود را بالش می¬کنند و چه در هنگام مواجه شدن با مسائل دیگر، قد علم کرده و در دفاع از حقوق مردان مبارزه می¬کنند. اگر مرد بر مبنای فطرت در شناخت حقوق زن مورد علاقة خود قدم بردارد و دستورات و قوانین خود را متکی به واقعیات زندگی کند هیچگاه از زن مورد علاقة خود رودست نمی¬خورد چرا که میان زن و مرد تفاوت¬های مهمی وجود دارد و به موجب همین اصل ، وظایف هر یک از آن دو نیز با دیگری فرق دارد. 

بنابراین اگر مردی مبنی بر تعاریف مختلف زندگی خواهان آرامش است باید به این مسئله کاملاً آگاه باشد . زن حق دارد که در طول زندگی مشترک اموال شخصی خود را هر جا که مایل باشد مصرف کند و مرد نباید هرگز با ظلم و دیکتاتوری خود مانع از انجام کار او شود بلکه باید در این راه نیز کمک یار او باشد. در حالی که زن از لحاظ سرشت موجودی بس عاطفی است . یعنی طوری آفریده شده که عواطف و احساسات در وجودش چیرگی خاصی دارد از این رو احتمال آن می رود که در هنگام رابطه و برقراری زندگی مشترک به امر و نهی¬های شوهر خود خیانت کند و این حالت زمانی میسر است که مرد متکی به دستورات غیرمعقولانه شود و هر چه می¬خواهد بدون مشورت با زن عملی سازد. در آن صورت زن در زندگی با خواهش¬ها و زورگویی¬های شوهر به مقابله برخواسته و مانند مرد سنگدل به فکر انتقام و جبران عمر از دست رفتة خود اقدام  می کند.

 

نظرات

محمدحسن دل آذر
۱۳۹۵/۰۹/۱۲۰۰
پاسخسلام بسیار زحمت میکشید. مطالب سایت رو بیشتر کنید

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1

به چه موضوعی علاقه مندید؟

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید