قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

مهارت های جدید زناشویی

مهارت های جدید زناشویی
چکیده این مطلب : انتشار : 1395/09/09 0 نظر 797 بازدید

در چندین سال گذشته، تغییرات زندگی اجتماعی و حتی شرایط اقتصادی، به شدت بر نقش¬های سنتی مردان و زنان اثرات فراوان گذاشته است. اشتغال به کارهای خارج از منزل و ورود به فعالیت¬های اجتماعی که منجر به ترک خانه توسط زنان شده، از ارزش¬های سنتی مرد در ایفای نقش خود به شدت کاسته است . احساس استقلال زنان امروزی موجب شده است که آن¬ها برای حفاظت از خودشان و نیز معاش زندگی، به اندازة گذشته وابسته مردها نباشند.

در چندین سال گذشته، تغییرات زندگی اجتماعی و حتی شرایط اقتصادی، به شدت بر نقش¬های سنتی مردان و زنان اثرات فراوان گذاشته است. اشتغال به کارهای خارج از منزل و ورود به فعالیت¬های اجتماعی که منجر به ترک خانه توسط زنان شده، از ارزش¬های سنتی مرد در ایفای نقش خود به شدت کاسته است . احساس استقلال زنان امروزی موجب شده است که آن¬ها برای حفاظت از خودشان و نیز معاش زندگی، به اندازة گذشته وابسته مردها نباشند.

 


امروزه زنان خود، سرنوشت ¬خود را تعیین می¬کنند، برای خود هدفگذاری می¬کنند، مسئولیت¬های مختلف زندگی را بر عهده می¬گیرند، در هنگام خطر می¬توانند از خود دفاع کنند. اکنون آنها بیش از هر زمان دیگری بر فرزندان-خود تسلّط دارند و پس از آن که روش¬های مختلف کنترل بارداری به صورت متداول درآمد، مطابق با توان بدنی¬خود، تعداد فرزندان را تعیین می¬کنند. 
اکنون در زمانی زندگی می¬کنیم که مسئولیت¬های زندگی و روابط زناشویی بسیار متحول شده است. دیگر مردان، شغل¬هایی که در قرن¬های گذشته داشته¬اند را ندارند. دیگر از آن¬ها انتظار نمی¬رود که تنها نقش تأمین¬کننده معاش زندگی و حامی زنان را ایفا کنند. با آنکه آن¬ها همچنان کار می¬کنند، اما کار کردن آن¬ها برای جلب رضایت و  شادی همسرشان کفایت نمی¬کند. زنان به چیزهای دیگری نیاز دارند و انتظارات آن¬ها بیش از مادران¬شان در دوره¬های گذشته است.

 

در عین حال، زنان امروز علاوه بر خانه¬داری و بچه¬داری، در بیرون از خانه نیز کار   می¬کنند و گاها تأمین نیازها و معاش خانواده را نیز بر عهده دارند. 

اکنون که دیگر کسی نیست تا آن¬ها در برابر ناملایمات و سختی¬های زندگی به او پناه برند، چگونه می¬توان انتظار داشت که با آرامش و روی¬خوش با شوهران خود برخورد کنند، در حالی که ساعتی قبل در خیابان برای پرداخت کرایه با راننده تاکسی درگیر شده است؟ 
با آنکه زنان امروزی دیگر نمی¬خواهند در پایان روز منتظر همسرشان باشند، اما مردها هنوز مانند پدران¬شان می خواهند که زنان در خانه منتظرشان بوده و از آن¬ها استقبال کنند. غافل از آنکه زمانه ، عوض شده است و ما باید با زمان تغییر کنیم.


 اکنون روابط زناشویی به مهارت¬های جدیدی نیاز دارند. اگر مردی می-خواهد احساس کند که همسرش به او نیاز دارد و قدردان او است، باید مهارت¬های جدیدی بیاموزد. اگر زنان هم می¬خواهند دوش به دوش مرد در بیرون از خانه کار کنند، سپس به خانه بازگردند و زندگی زناشویی شیرین و دوست داشتنی داشته باشند، به اطلاعات و مهارت¬های جدیدی نیاز دارند تا هم زن باشند و هم قدرت¬مند.


آنچه نمیدانیم:
واقعیت این است که در گذشته مادران ما به دختران¬شان نیاموخته¬اند که چگونه به همسران خود ابراز احساسات کنند تا آن¬ها حالت تدافعی به خود نگیرند و یا اینکه چگونه از مرد درخواست حمایت کنند تا او با رضایت خاطر به درخواست آن¬ها پاسخ مثبت دهد. آن¬ها نیاموخته¬اند که چطور به همسرخود رسیدگی کنند بی آنکه برای او مادری کنند. آنان نمی¬دانند چگونه نیازهای همسرشان را برآورده کنند بی آنکه از خواسته¬های خود بگذرند. درگذشته این طور مرسوم بود که زنان بدون آنکه به خواسته خود توجه داشته باشند¬، همسران¬شان را راضی و خشنود می¬کردند. در نتیجه، مادران ما  نمی¬توانستند به دختران¬شان بیاموزند که در عین زن بودن، قوی و با اراده باشند و در کنار حمایت از همسرشان به خواسته¬ها و نیازهای خود نیز توجه داشته باشند.
همچنین پدران ما نیز نمی¬دانسته و نمی¬توانستند به پسران¬ خود بیاموزند که بدون عصبانیت و پرخاشگری با همسرشان صحبت کنند. به همین دلیل مردان امروزی دیگر نمی¬دانند که چگونه قوی و با اراده بوده و در عین حال نیازهای عاطفی همسران¬خود را هم برآورده کنند. امروزه آن¬ها نمی¬توانند نقش رهبری خانواده را به شکلی که زن¬ها به آن احترام بگذارند ، به خوبی ایفا ¬کنند.
در ابتدا باید بدانیم که ما نباید پدر و مادر خود را به این دلیل که در آموزش به ما کوتاهی کرده و آنچه که خود نمی¬دانستند به ما نیاموختند، را سرزنش کنیم.
در واقع پدران ما در مورد نیازهای زنان چیز زیادی نمی¬دانستند و درک نمی¬کردند که چطور با زنان امروزی هم¬فکری کنند. همچنین از اهمیت احساسات زنانه بی¬خبر بودند. مسلما بدون داشتن این درک، مردان امروزی نمی¬توانند مهارت¬های لازم برای حمایت از نیازهای زندگی زناشویی را بیاموزند.
 با توجه به این مطلب که پدر و مادران  ما مهارت¬های لازم برای موفقیت در دنیای جدید را به ما نیاموخته¬اند و ما ¬وانستیم این مهارت¬ها را در خانوادة خود بی¬آموزیم، می¬توانیم (و باید) به سادگی از اشتباهات خود و همسرمان بگذریم. مطمئنا این طرز فکر شما را به ایجاد و بهبود روابط زناشویی و برطرف کردن دردسر¬های همسرتان  امیدوارتر می¬کند. 


مروری بر مهارت¬های ارتباطی جدید:

کسب مهارت¬های ارتباطی جدید و لازم الاجرا برای تأمین نیازهای احساسی و اساسی همسران و نیز تداوم و عشق و صمیمیت در خانواده موضوع اصلی این کتاب بوده که به تفصیل در مورد آن بحث شده است. در این کتاب سعی شده تا حتی بعضی از مطالب منسوخ به روش¬های جدید و متفاوتی ارائه شوند. 
در واقع یک زن، هنوز هم به پشتیبانی شوهرش نیاز دارد، اما با روش¬های متفاوت از گذشته، شما از او حمایت کرده و او به شما کمک می¬کند. لزوما داشتن همسر مساوی با داشتن دردسر در زندگی نیست. مهارت¬های جدید ارتباطی برای مرد و زن با همان توانایی¬های سنتی، به منظور از بین بردن دردسر¬های زندگی ضروری است. با مطالعه مطالب این کتاب (همسر یا دردسر2و1 ) زن و مرد می¬آموزند که به شیوه¬ای متفاوت از همسر خود حمایت کنند که او بتواند بیشتر از همسرش حمایت کند و به گونه¬ای نیازها و خواسته¬های طرف مقابل را برآورده کنند که او نیز بتواند نیازهای آنان را تأمین کند. پیشنهاد می¬شود که مردها همچنان در نقش تأمین کننده باشند، اما به شیوة دیگری. در واقع مرد با کار کمتر می تواند نیازهای عاطفی همسرش را تأمین کند. برای مثال ، به جای آنکه راه حل¬هایی برای رفع مسائل همسرش پیدا کند، پیشنهاد می¬کنم که با همدردی و همدلی به حرف¬های او گوش کند. 
با درک صحیح در استفاده از مهارت¬های جدید، مردها به کمک توانایی¬هایی که قرن¬ها در خود رشد داده¬اند، می¬توانند به مهارت لازم دست یابند. مرد می¬تواند با استفاده از مهارت¬های جنگی مردانه¬اش ، هنگام شنیدن صحبت-های همسرش به شکل سازنده¬ای از خود دفاع کند. مهارت جدید این است که مردان بی آنکه به همسر خود حمله کنند، از خودشان دفاع نمایند.
 روابط زناشویی وقتی به شدت دشوار می¬شوند که از خود یا همسر خود بیش از اندازه انتظار داریم. در نظریة جدید آموزشی برای یادگیری مطالب جدید، باید آنها را 200 بار مرور دهید. اگر باهوش باشید، 150 بار برای¬تان کفایت می¬کند. یادگیری مهارت¬های جدید ارتباطی به    یک¬باره صورت نمی¬گیرد.


گاهی مطالب آموخته را فراموش می¬کنیم ، اما اشکالی¬ ندارد، کاملاً عادی است. واکنش¬های کهنه و قدیمی گاهی سراغ¬مان می¬آیند. حال به جای آنکه ناامیدانه همسرتان را به باد انتقاد گیرید، از نقش خود در ایجاد مسائل پیش رو آگاه می¬شوید. تغییر کردن و بهتر شدن گاهی بسیار دشوار است، اما هر چه جلوتر می روید ، ساده تر می شود و منفعت و شادی ناشی از آن بیشتر می¬شود. با یادگیری این مهارت¬ها¬، تمام    جنبه¬های زندگی زناشویی شما تحت تأثیر قرار می¬گیرد.


یکی از مهمترین مهارت¬های ارتباطی در روابط زناشویی ، پیش بینی بازگشت موقتی به گذشته و تصدیق لزوم آموزش مجدد است تا حدی که جزئی از خلق و خوی طبیعی شما شود. درک این مطلب به ما امید می¬دهد که صبور و شکیبا باشیم و عشق بورزیم.
درست نیست که از همسرمان انتظار داشته باشیم بی آنکه در مورد نیازهای¬مان به او حرفی بزنیم، بتواند آن¬ها را تشخیص دهد.

                                         


مهارت¬های جدید، دشوار اما شیرین !
 

با آنکه فراگرفتن مهارت¬های جدید ممکن است گاهی دشوار به نظر برسد‌، اما کار بسیار جالب و نتیجه آن شیرین است. وقتی تمرین  مهارت¬های جدید را شروع می¬کنید، نتایج فوری و محسوس آن شما را به ادامة کار امیدوار می¬کند. با نخستین گام¬هایی که در این راه بر می¬دارید ، تحوّل آشکاری در روابط زناشویی شما ایجاد می¬شود و به تدریج با تمرین بیشتر شرایط بهتر از قبل خواهد شد.
با آموختن مهارت¬های لازم ، به صمیمیت ، شور و عشق جاودان دست می-یابید. شور و عشق به این راحتی از بین نمی¬رود. شادی اوایل زندگی مشترک نباید رنگ ببازد. صمیمیت میان شما و همسرتان باید پیوسته افزایش یابد. مطمئنا این مقاله شما را به سوی صمیمیتی جاودان و پایداررهنمون¬می¬سازد.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

شگفتی های مغز مردان

شگفتی های مغز مردان

چه عواملی در مردان ایجاد انگیزه می کند

ماه اول بارداری و رابطه مادر و جنین در این ماه

ماه اول بارداری و رابطه مادر و جنین در این ماه

بهترین روش هایی که در 9 ماه بارداری می توان برای خود و جنین انجام دهیم چیست؟

ماه دوم بارداری و رابطه مادر و جنین در این ماه

ماه دوم بارداری و رابطه مادر و جنین در این ماه

چه کارهایی را در ماه دوم بارداری باید انجام دهیم؟

دانلود رایگان آموزش مبانی موفقیت کودکان

دانلود رایگان آموزش مبانی موفقیت کودکان

حتماً گاهی به این فکر کرده اید که جدای از مسائل تربیتی و برآوردن نیازهای مادی و معنوی، والدین ما چه کرده‌‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای موفقیت ما، در زندگی داشته‌اند؟ یا بهتر بگویم، ما را برای موفقیت در زندگی برنامه‌ریزی کرده‌اند یا برای ناکامی؟

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1

به چه موضوعی علاقه مندید؟

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید