قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان در خانه و مهد

آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان در خانه و مهد
چکیده این مطلب : انتشار : 1394/10/22 0 نظر 1,514 بازدید

چون مربیان کودک سال به سال عوض می شوند ، احتمال کمی وجود دارد که همه مربیان رویکرد هوش های چندگانه را در برنامه درسی و راه کارهای آموزشی خود به کار گیرند. بنابراین ، بسیار مهم است که کودکان دریابند کمک چقدر با هوشند و با روشهایی بهتر یاد می گیرند .

آموزش هوش‌های چندگانه به کودکان در خانه و مهد

چون مربیان کودک سال به سال عوض می شوند ، احتمال کمی وجود دارد که همه مربیان رویکرد هوش های چندگانه را در برنامه درسی و راه کارهای آموزشی خود به کار گیرند. بنابراین ، بسیار مهم است که کودکان دریابند کمک چقدر با هوشند و با روشهایی بهتر یاد می گیرند .

این دانش به کودکان کمک می کند تا وقتی وارد محیط های یادگیری جدید می شوند از خودشان دفاع کنند . با استفاده از واژه باهوش به جای هوش همراه با بازنمایی های گرافیکی حتی کودکان کم سن هم می توانند مبانی نظریه هوش های چندگانه را درک کنند . همچنین با سوال از کودکان در مورد انواع فعالیتهایی که آنها به بهترین شکل انجام می دهند و مربوط کردن این فعالیت ها با روش هایی که آنها با هوش می سازد ، به آنها کمک کنید تا دریابند گه چقدر باهوش هستند (کاپل و برد کمپ 2009) .

به کودکان کمک کنید تا دریابند که هرکدام از آنها نیمرخ بی همتایی در هوش دارند . هر کودک ممکن است در حیطه یک یا دوش هوش برجسته باشد به کودکان توضیح دهید که اکثر تکالیف پیچیده و دشوار نیاز به قوی بودن در سه هوش موسیقی ( دنبال کردن آهنگ . حفظ زمان ) ، بدنی – جنبشی ( حرکت دادن انشگتان و پاها بطور مناسب ) و ضای ( تعیین رابطه میان کلید ها و صداهای تولید شده ) دارد . هوش های دیگر را نیز می توان در بازی به صورت بین فردی و درون فردی در نظر گرت ( سیلور ، استرانگ و پرینی 2000) .

 

 

 

 

 

گنجاندن هوش های چندگانه در برنامه درسی

یکی از بهترین روش های فراهم نمودن تجربیات یادگیری مناسب و معنادار برای کودکان ، یکپارچه کردن برنامه یا به کارگیری رویکرد هوش های چندگانه است. این رویکرد چارچوب نیرومندی در اختیار شما قرار می دهد تا تجربیات یادگیری معتبر و نوآورانه ای خلق کنید . این چارچوب  فرصت و گسترای برای اعتبار بخشیدن و به جنبش در آوردن نقاط قوت هر کودک فراهممی کند. اگر چه هوش های چندگانه  دستور العمل گام به گامی برای موقیت نیست، اما ساختاری قدرتمند و عملیاتی برای طراحی برنامه ارایه می کند .رویکرد هوش های چندگانه ، شما راقادر می سازد تا نیازهای هر کودک را بوطر انفرادی شناسایی نموده و به تدوین محتوا و برنامه ای هیجان انگیز و قابل دسترس برای هر یادگیرنده بپردازید. ( جانسون 2007) . گنجاندن هوش های چندگانه در برنامه درسی .

 • پیشرفت کودک را افزایش می دهد .
 • تجربیات یادگیری معتبری ارایه می کند .
 • کلیت انسان را به کودک آموزش می دهد .
 • آموزش طبیعی را متفاوت و متمایز می سازد .

افزایش پیشرفت دانش آموزان

در مرور تأثیر هوش چندگانه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی ، جانسون ( 2007) چندین روند را کشف نمود. او دریافت مدارسی که نظریه هوش های چندگانه را با برنامه درسی ترکیب کرده بودن ، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را به طور موقی در همه مولفه های برنامه درسی ازایش داده بودند . این افزایش در پیشرفت تحصیلی با افزایش عملکرد در آزمون های استاندارد ، انگیزش بالاتر ، مشارکت بیشتر و اعتماد به خود همراه بود.

ارایه تجربیات یادگیری معتبر

جانسون (2007) اضافه می کند که هوش های چندگانه یک سازمان دهنده قدرتمند برای ساخت دهی به یادگیری مبتنی بر نیازهای کودکان است او مربیان را تشویق می کند که چارچوب هوش های چندگانه را در برنامه درسی بگنجانند تا به خلق تجربیات یادگیری درست و فعال تری برای همه کودکان کمک نمایند .

آموزش کلیت انسان به کودکان

طبق نظر پترسون (1996) کودکان به طور خاص و ناب یک موضوع را در یک زمان با تکه و یابخشی از وجودشان فرا نمی گیرند . آموزش به کودکان بسته بندی خاص نیست که راه دست مربی باشد یا صدای زنگ نشانگر این باشد که وقت آموزش یک موضوع خاص است . کودکان همیشه یاد میگیرند و همیشه آماده یادگیری هستند ، نه تنها فقط زمانی که بزرگسالان تمایل به یاد دادن دارند . کودکان در هر لحظه از زمان با بهترین ظریت شان یاد می گیرند.

کودکان با بدن ، حواس مهارت های ادراکی و مهارتهای شناختی ، احساسات و عواطفشان یاد می گیرند . کودکان در محیط خود ، در خانواده در خانه ، در بیرون از منزل  همسایگان و اجتماع ( و نه تنها در کلاس ...) و دنیا یاد می گیرند ( پترسون 1996) کودکان یک هستی و موجود کلی و به صورت یک کل یکپارچه هستند که به طور همزمان در گیر همه بخش های یادگیری می شوند  همچنین کودکان ترکیبات خاص هوشی خود را هم یاد می گیرند – کلامی ، فضایی  منطقی  موسیقی ، طبیعی ، اجتماعی و دانش مربوط به خود .

 

 

 

آموزش طبیعی متمایز

کمپبل (2008) تاکید دارد که این هوش های چندگانه  مبنا و اساسی برای آموزش و متمایز فراهم می کند . بعد از درک در هم اینکه کودکان واجد روش های فردی و متنوعی در یادگیری هستند  این نکته اهمیت دارد که آموزش با این تفاوت منطبق گردد .

اگر شما نقاط چندگانه ای برای ورود به یک محتوا تدارک می بینید – یعنی آموزش متمایز با استفاده از هوش های چندگانه گاردنر – پس کودکان هم بیشتر می توانند یادبگیرند و هم می توانند موفق شوند . باید برای کودکان فرصت هایی شایسته ای برای کار متناسب با نقاط قوتشان  تقویت حوزه های ضعف شان و کشف آنچه که آنها از آن لذت می برند و دوست دارند ، تدارک دید .

چون کودکان از طریق فرایندی یکپارچه یاد می گیرند ، اگر تجربیات از طریق برنامه یکپارچه ارایه گردد ، این تجربیات بسیار معنادار می گردد . وقتی کودکان در تجربیات یکپارچه متنوعی مشارکت می کنند ، همه روش هایی که آنها در آن باهوشند تقویت می گردد . روش های متعدد ساختار دادن به برنامه درسی از طریق تجربیات یکپارچه عبارتند از:

 • رویکرد موضوعی
 • رویکر پروژه ای
 • رویکرد مبتنی بر ادبیات
 • رویکرد مبتنی بر واحد یادگیری

 

 

 

رویکرد موضوعی

رایج ترین شکل برنامه یکپارچه ، رویکررد موضوعی است . برنامه سازماندهی شده موضوعی روشی است که کودکان را برای یادگیری بر می انگیزد . به کار گیری رویکرد موضوعی که نظریه هوش های چندگانه را در بر می گیرد ، روشی ایده آل برای ایجاد یادگیری معنا دارتر و مناسب تر در کودکان است . یادگیری مبتنی بر موضوع ، کودکان را قادر می سازد تا یادگیری را با برنامه یکپارچه سازند و یادگیری کلاس خود را بازندگی خود در خانه و اجتماع مرتبط نمایند.

کرسیتین کونکل ( 2009) مدیر انجمن یادگیریکلیدی در ایندیاناپولیس و اولین مدرسه هوش های چندگانه در جهان ، بر یادگیری موضوع محور پروژه محور تاکید دارد . با توجه به یک موضوع محوری برای ساختن فعالیتهای روزانه ، کودکان قادر می شوند با دنیایی که رد آن زندگی می کنند و دنیایی که می خواند در آن یاد بگیرند رابطه بر قرار نمایند .

او باوردارد که موضوعات واحد سازمان دهنده با اهمیتی هستند که یادگیری را رشد و شکل می دهند وقتی کودکان پروژه های موضوعی را تدوین می کنند ، آنها رهبری فردی را از طریق تجربیات مربوط به دنیای واقعی ، پژوهش و مشارکت و سپس با ارایه آن موضوع به گروه فر می گیرند .

فعالیتهای موضوعی را همانند روشی که همه کودکان در آن باهوش هستند و روشی که آنها موفق می شوندبرنامه ریزی کنید.

وقتی شما از رویکرد هوش های چندگانه برای برنامه ریزی موضوعی استفاده می کنید ، کودکان می توانند در ملاک های یادگیری اولیه تسلط یابند و به طور عمیق موضوعات را کشف نمایند و دانش خود را به شیوه ای معنا دار به کار گیرند . آموزش موثر وقتی رخ می دهد که برنامه یکپارچه یادگیری ، با روش های متعددی حمایت میشود . در زیر نمونه ای از یک برنامه برای موضوع خانه و خانواده که در برنامه درسی تجربیات هوش های چندگانه موضوعی گنجانده شده آورده شده است .

هوش زبانی

گوش کردن به CD  خانه ی حیوانات و سپس در مورد حیوانات و خانه های مناسب برای حیوان گفتگو کنید . کارتها و تصاویری از خانه به کودکان نشان دهید تا با یکدیگر در مورد آن گتگو کنند .

منطقی ریاضی

بلوک هایی را به کودکان بدهید تا با آن خانه ای مشابه با عکس آن خانه بسازند . از ایفای نقش و از CD آموزش ریاضی استفاده کنید .

فضایی

از کودکان بخواهید تا تصویری از خانه خودشان بکشند دیوارها را رنگ آمیزی کنند ، نقاشی کنند و تصاویری طراحی نمایند .

بدنی جنبشی

با استفاده از بلوک ها ، مکعب ها و منشورها خانه ای بسازند ، بازی با اشکال

موسیقی

خواندن آواز ساختن آهنگ های جیدید استفاده از آهنگ ها و موسیقی های خانوادگی .

 

 

طبیعت گرا

پیوند دادن حیوانات با عادات شان با کمک بازی خانه حیوانات . مرتب کردن گل ها در گلدان و منظم کردن جعبه ها .

بین فردی

ایفای نقش من در رختخواب هستم

جای دادن وسایل سفر در چمدان

درون فردی

از کودکان بخواهید تا هرکدام در مورد خانه ای که دوست دارند فکر کنند و از چک لیستی برای ثبت پاسخ هایشان استفاده نمایند .

از کودکان بخواهید تا برای عروسک اسباب بازی با کمک مربی ، داستانی در مورد خانه بگویند .

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

 مدرسه بدون دردسر ( پیش دبستان و کلاس اول)

مدرسه بدون دردسر ( پیش دبستان و کلاس اول)

تمامی ما از آغاز دوران تحصیل این نصیحت معروف پدر و مادرهایمان را به خاطر داریم: "خوب درس بخون تا واسه ی خودت کسی بشی" اما شاید هیچ کدام از این پدر مادرها به ما یاد ندادند که این "خوب درس خواندن" یعنی چه!

بسته آموزشی طراحی فرزند - 4 تا 7 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند - 4 تا 7 سالگی

شما والدین گرامی می توانید تنها با چندین ساعت آموزش در خصوص پرورش نبوغ مالی و اقتصادی نه تنها آینده فرزنداتان را بلکه نسلهای پس از آن را نیز دچار تغییر کنید. پرورش هوش اقتصادی و نبوغ مالی کودکان

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین ، مطابق با آخرین یافته‌های دانشمندان بزرگ دنیا و برای اولین بار در ایران ارائه شده است. این مجموعه براساس متد پروفسور مکوتو شیچیدا از ژاپن، روی هوش‌های چندگانه جنین از جمله: هوش عاطفی، هوش شنیداری، هوش کلامی، هوش فضایی، هوش کوانتومی، هوش خوددرمانگر و همچنین حواس دهگانه جنین تمرکز دارد. مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین شامل 2 جلد کتاب و 4 عنوان دی‌وی‌دی آموزشی به همراه فلش کارت های ای . اس. پی ، برچسب های تصویری و کتاب‌های صوتی، ارائه گردیده است.

بسته آموزشی نابغه‌های کوچک (تولد تا 7 سالگی)

بسته آموزشی نابغه‌های کوچک (تولد تا 7 سالگی)

کودکان، همگی نابغه متولد می شوند و در بسیاری مواقع تنها کافی است تنها زمینه های شناسایی، رشد و شکوفایی آنها فراهم شود تا آنها بتوانند در زندگی خود بدرخشند.

هوشهای هشت نابغه- تولد تا هفت سالگی

هوشهای هشت نابغه- تولد تا هفت سالگی

در جهان امروز تحقیقات گسترده‌ای در زمینه‌ی هوش و استعداد کودکان صورت گرفته و می‌ گیرد.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

چه آموزشی به فرزندم بدهم تا در زندگی موفق شود؟

چه آموزشی به فرزندم بدهم تا در زندگی موفق شود؟

در این مقاله به والدین توصیه می‌شود کودکان خود را با فرمول‌های برد کافی برای پیروزی در زندگی آماده کنند، زیرا برای موفقیت در هر کسب و کاری به بیش از یک فرمول برد نیاز است. فرزند شما دست کم به سه فرمول برد نیاز داردسه فرمول اصلی برد وجود دارد که فرزند شما برای موفقیت مالی و شغلی آینده‌اش به آن نیاز دارد و باید آن را بیاموزد.

هوش مالی شما چیست؟

هوش مالی شما چیست؟

هوش مالی افراد را چطور باید اندازه گرفت؟ آیا با مقدار چک حقوقی، مدل ماشینی که سوار می‌شوند یا خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنند می‌توان هوش مالی افراد را سنجید؟  

12 اتفاق مهم که طی 12 ماه رخ می دهد

12 اتفاق مهم که طی 12 ماه رخ می دهد

در تمام آموزش هایم به اهمیت 1000 روز نخست زندگی انسان اشاره کرده‌ام  هنوز وقتی از والدین حاضر در سمینارها و کارگاه ها در خصوص  1000 روز نخست زندگی، می پرسم همگی به روزهای پس از تولد اشاره می کنند. در صورتی که اگر مطابق باورهایم به شما نگویم که زندگی انسان از سال ها قبل از تولدش شروع شده است، اما قاطعانه خواهم گفت که منظور از هزار روز اول زندگی ،حدود  270 روز دوران جنینی و 730 روز شامل دو سال نخست پس از تولد است که پرونده‌ی بیش از 90 درصد از اتفاقات زندگی افراد در تمام طول سال های زندگی اش بسته می شود.

بازی هایی برای تقویت هوش بین فردی در کودکان پیش دبستانی

بازی هایی برای تقویت هوش بین فردی در کودکان پیش دبستانی

بازی هایی برای تقویت هوش بین فردی  در کودکان پیش دبستانی

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 0

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید