قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

بازی هایی برای تقویت هوش طبیعت گرا در کودکان پیش دبستانی

بازی هایی برای تقویت هوش طبیعت گرا  در کودکان پیش دبستانی
چکیده این مطلب : انتشار : 1394/10/27 1 نظر 3,678 بازدید

بازی هایی برای تقویت هوش طبیعت گرا
 در کودکان پیش دبستانی

بازی هایی برای تقویت هوش طبیعت گرا

بازی 1

سایه ها

کودکان شاهد چگونگی تولید سایه توسط بدن و این چگونه در طول زمان سایه ها تغییر می کنند  خواهد بود کودکان مهارتهای همکاری با یکدیگر را باز خواهند یافت درحالی که ماهیم ارتفاع ، حس تعادل و تطابق و درک بینایی خود را تقویت می کنند.

محتوا

گچ ، نور خورشید

دستور العمل

1-برای این کار از فضای بیرون کلاس در یک ضای باز در هنگام صبح یا بعد از ظهر یک روز آتابی استفاده نمایید . پس از این که کودکان با سا یه های خود بازی کردند از آن ها بخواهید که سایه ای با یک سوراخ در وسط آن یک سایه گرد  یک سایه مکعبی و یک سایه زوایه دار بسازند.

2-اعضای کلاس را به گروه های کوچک تقسیم کنید . هرگروه یک نفر را به عنوان نقشه کش انتخاب کنند.

دیگر اعضای گروه با سایه خود مجسمه بسازند ، نقشه کش با استفاده از یک تکه گچ دور سایه ساخته شده را علامت گذاری کند.

3-وقتی که گروه ها کار مجسمه های سایه ای را تمام کردند به صورت کار گروهی دیگر شروع به ساخت مجسمه های دیگران با سایه های خود می کنند. نقشه کش به گروه پیوسته و یکی دیگر از اعضا به عنوان مهندس حرکات و حالت های بچه ها رابرای باز ساختن سایه جهت دهی می کند.

4-در مورد چگونگی ساختن اشکال سایه ها توسط کودکات بحث کنید . دشواری های موجود برای ساخت مجسمه ی سایه به طور دقیق را برسی کنید . برای مثال وقتی خورشید حرکت می کند ، بچه ها دارای سایه با سایز و شکل متفاوتی می شوند سطح همکاری در میان گروه ها تغییر می کرد آیا بچه ها دارای روش های حل مساله برای جلوگیری از نور آفتاب و ساخت یک ساخت خاص بودند؟

بازی 2

نگاهی دقیق تر به درختان

کودکان مهارت طبقه بندی را با استفاده از روش های بررسی و تعیین درختانی که انتهاب کرده اند ، با استفاده از الگوی برگ پوست و جوانه های آنها  تقویت می کنند.

محتوا

کتاب راهنمای درخت ، کاغذ ، مداد شمعی

دستور العمل

1-کودکان یک درخت را انتخاب کرده و با استفاده از کمک مربی به تعیین نوع و خصوصیات برگ آن می پردازند مانند : ساده ، مرکب ، صاف ، دندانه دار ، رنگارنگ ، پنجه ای ،الگوی رگه دار و سوزنی و فلس مانند

2-با استفاده از خصوصیات پوست مثل پوسته پوسته ، ضخیم یا نازک ، خوشبو یا صمغ دار

3-با استفاده از کاغذ و مداد شمعی کودکان شکل برگ و پوست هر درخت را ترسیم کنند.

4-کودکان باید درخت شناسایی شده ی خود را به دقت مشاهده کرده و یک پاراگراف در مورد مشاهدات خود توضیح دهند. آنها باید به خصوصیات یزیکی میوه ، آشیانه حیوانات ، حفره های داخل درخت و ویژگی های محیط اطرا اشاره کنند.

5-گفته ها و نقاشی های کودکان را ثبت و ضبط نمایید.

 

بازی 3

گرده افشانی

بچه ها یک گره افشانی صوری یک زنبور عسل را می آموزند.

محتوا

گل های متنوع کاغذی بزرگ ، کندوی بزرگ کاغذی که به اندازه کای برای چمباتمه زدن یک کودک  بزرگ باشد، نی ، کیف های کوچک پلاستیکی که در گوشه های پایینی آنه یک سوراخ باشد ، نوار ، حداقل سه نوع حبوبات ، یک فنجان کوچک برای نگهداری شهد در مرکز هر گل ، آب شیرین

اول صحنه را آماده کنید ، گل های کاغذی را دور اتاق بر روی زمین بچینید هر گل باید یک نوع حبوبات بر رویش به عنوان گرده و یک فنجان شربت به عنوان شهد در وسط داشته باشد کندوی کاغذی باید روی زمین با کمی فاصله از گلها قرار گیرد.

دستور العمل

1-کودکان را به 3 گروه تقسیم بندی کنید . یک گروه به عنوان لارو در کندو که منتظر غذا هستند قرار بگیرند. یک گروه به عنوان زنبور پرستار که به لاروها غذا می دهند گروه دیگر به عنوان زنبورهای کارگر که گرده و شهد جمع آوری می کنند.

2- هر زنبور کارگر به یک نی به عنوان خرطوم و یک کیف که به پایش بسته شده باشد به عنوان سبد گرده نیاز دارد

3-زنبورهای کارگر از گلی به گلی دیگر حرکت کرده و گرده ها را جمع کرده و درون سبد می ریزند و از شهدها می نوشند وقتی زنبورها از گلی به گلی دیگر می نشینندباید کمی تکان بخورند تاچند تا از دانه ها از سبدشان به روی گل بریزد.

4-زنبورهای کارگرگاهی به کندو بازگشته و زنبور پرستار مقداری از گرده ها را از سبد برداشته تا به لاروها بدهد.

5-هر لاروی به صورت چمباتمه زده و ساکت در حفره های کندو می نشیند و منتظر می ماند تا به او غذا بدهند.

6-بعد از مدتی نقش ها جابه جا شوند و به هرکودکی این فرصت داده شود تا نقش هر مدل زنبوری را بازی کند.

بازی 4

ساخت شکل یک گاو

در قالب گروه های کوچک کودکان دست به ساخت یک گاو با سایز واقعی می زنند تا اندازه گیری و ودقت در تخمین را تمرین کنند. این تمرین را می توان با اشکال دیگر هم انجام داد مثلا منظومه شمسی یا حیوانات دیگر یا حمل و نقل یا بنای تریخی یا ساختمان ها وی ا درختان

محتوا

کتاب گاوها ، متر نواری  متر چوبی ، چسب نواری

دستور العمل

1-با استفاده از کتاب حیوانات در مورد گاو ، میزان طول و عرض گاو مشخص شده و اطلاعات کودکان افزایش داده می شود.

2-کلاس به دو گروه تقسیم می شود و مشخص می گردد که کدام گروه شمای کلی گاو نر و یا ماده را خواهند ساخت.

3- با استفاده از مقیاس های به دست آمده از کتاب ، هر گروه با استاده از چسب نواری شمای کلی یک گاو را با اندازه واقعی بر روی زمین ترسیم می کنند.

4-پس از کامل شدن شمای کلی گاو ، کودکان تخمین بزنند که چه تعدادشان می توانند در محدوده اندازه گاو بایستند ، بنشینند و بخوابند.

5-سپس کودکان وارد شکل شوند تا ببینند درحالت های مختلف چند نفرشان جا می شوند و چقدر تخمین آنها درست بود است

بازی5

آفتاب به من می تابد

افزایش دقت کودکان در مورد ارتباط بین جایگاه خورشید و طول سایه هایی که در طول روز درست می کند . آنها را در اتباط با مشهادات خود فرضیه سازی می کنند و به اثبات آنها می پردازند.

محتوا

میله های چوبی به اندازه 2متر کاغذ رولی خط کش

دستورالعمل

1-کودکان دونقطه را در زمین بازی علامت گذای می کنند که نقطه مشاهده تغییر طول سایه ها خواهد بود. پنج خط کشیده می شود دوتابرای صبح یکی برای ظهر و دو عدد برای عصر جهت ثبت طول سایه ی میله ی چوبی آنها . ک.دکان یک سر میله چوبی را درون زمین به طور عمودی قرار می دهند و یکی از آنها به وسیله ی بازی کردن کاغذ رولی روی زمین میزان طول سایه را اندازه می گیرند سایه با ساعتی که در آن سایه اندازه گیری شده و طول و تاریخ آن علامت گذاری میشود.

2-کودکان تحت راهنمایی مربی زمان ثابتی از روز را برای آزمایش بعدی انتهاب کنند. در زمان تعیین شده همه کودکان به نقطه مشاهده خود بروند و سایه ای که توسط چوب خود به دست آورده اند را اندازه بگیرند و دوباره از کاغذ رولی برای ثبت تاریخ طول سایه و زمان ثبت آن استفاده کنند.

3-کودکان به طور مرتب در ساعت مشابه هر چندهفته یک بار بیرون بروند و اطلاعات به نمایش در آمده را جمع آوری کنند. کودکان هر نتیجه ای که به طور مشترک در کلاس به دست آمده را گزارش کنند و توصیه می شود به رضیه سازی بپردازند نتایج و دلایل به دست آمده خیلی جالب خواهد بود .

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند

بسته آموزشی طراحی فرزند - 4  تا 7 سالگی

بسته آموزشی طراحی فرزند - 4 تا 7 سالگی

شما والدین گرامی می توانید تنها با چندین ساعت آموزش در خصوص پرورش نبوغ مالی و اقتصادی نه تنها آینده فرزنداتان را بلکه نسلهای پس از آن را نیز دچار تغییر کنید. پرورش هوش اقتصادی و نبوغ مالی کودکان

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

بسته آموزشی تقویت هوش جنین

مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین ، مطابق با آخرین یافته‌های دانشمندان بزرگ دنیا و برای اولین بار در ایران ارائه شده است. این مجموعه براساس متد پروفسور مکوتو شیچیدا از ژاپن، روی هوش‌های چندگانه جنین از جمله: هوش عاطفی، هوش شنیداری، هوش کلامی، هوش فضایی، هوش کوانتومی، هوش خوددرمانگر و همچنین حواس دهگانه جنین تمرکز دارد. مجموعه آموزشی تقویت هوش جنین شامل 2 جلد کتاب و 4 عنوان دی‌وی‌دی آموزشی به همراه فلش کارت های ای . اس. پی ، برچسب های تصویری و کتاب‌های صوتی، ارائه گردیده است.

هوشهای  هشت نابغه- تولد تا هفت سالگی

هوشهای هشت نابغه- تولد تا هفت سالگی

در جهان امروز تحقیقات گسترده‌ای در زمینه‌ی هوش و استعداد کودکان صورت گرفته و می‌ گیرد.

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

هفته سی ام  نوزادی

هفته سی ام نوزادی

هفته سی ام  نوزادی

هوش های چندگانه در کلاس پیش دبستان

هوش های چندگانه در کلاس پیش دبستان

تصورات غلطی در مورد هوش وجود دارد . یکی از این تصورات این است که هوش ثابت و غیر قابل تغییر است. این تصویر غلط که تحقیقات هم آن را رد کرده است ، بیان می دارد که هوش ما از بدو تولد تا زمان مرگ ثابت و یکسان باقی می ماند . تصویر غلط دیگری هم که تحقیقات آن را تأیید نکرده این است که فقط یک نوع هوش وجود دارد اما هاوارد گاردنر در نظریه اش به هشت نوع هوش اشاره می کند  ابراهیم و همکاران ، 1392).

​تست هوش های چندگانه فرزندمان و روش های افزایش هر یک از هوش‌ها

​تست هوش های چندگانه فرزندمان و روش های افزایش هر یک از هوش‌ها

آیا کودک شما با هوش است؟        اگر باهوش است ......... با کدام هوش است؟ تست هوش های چندگانه فرزندمان و روش های افزایش هر یک از هوش‌ها

نظرات

سعید ذالوندی
۱۳۹۴/۱۱/۳۰۰۰
پاسخآقای سلیمانی نمیشه کتاب نابغه های فسقلی رو جدا بدون دی وی دی بذارین
؟

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 0

به چه موضوعی علاقه مندید؟

محصولات پیشنهادی مرتبط

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید