قصد بارداری
دوره اول بارداری
دوره دوم بارداری
دوره سوم بارداری
نوزادی
کودکی

حرف¬های زنان

حرف¬های زنان
چکیده این مطلب : انتشار : 1395/09/12 0 نظر 606 بازدید

بکارگیری از کلمات احساسی و عاشقانه در درون زن جادو می¬کند و به زن احساس محبوبیت می¬دهد. زن در حین شنیدن حرف¬های احساسی در کنار مرد خود احساس افتخار خوشبختی می¬کند.
 

رابطة زنان با صحبت کردن:

همة ما می¬دانیم که زنان عاشق حرف زدن می¬باشند تا از این راه با دیگران بخصوص همسر خود رابطه برقرار نمایند. اکثر آنها دوست دارند در زمان صرف غذا در کنار همسر خود با او در خصوص نگرانی¬های درونی خود حرف بزند و هرگز انتظار ندارد که شوهرش خواسته¬اش را رد کند. متاسفانه اکثر مردان از گوش دادن به حرف¬های درونی زنان بدون نتیجة خاص متنفرند و به شکلی از ایجاد چنین مکالماتی فرار می¬کنند در حالی که نمی¬دانند زنان عاشق حرف زدن می¬باشند به خصوص با مرد مورد علاقة خود دوست دارند در مورد موضوعی خاص سر صحبت را باز کنند چرا که از دیدگاه آن¬ها گفتگو می¬تواند موجب ایجاد یک ارتباط صمیمی و خاص میان آن¬ها شود چرا که با این کار می¬توانند راحت¬تر با مردشان نزدیک تر و صمیمی¬تر شوند . زنان برای گفتگو با مرد مورد علاقة خود به سراغ دلیل و یا موضوع خاصی نمی¬روند و برای آن¬ها ایجاد ارتباط کلامی رسیدن به یک نتیجة خاص نیست بلکه زنان خواهان صحبت با مردشان هستند تا یک رابطة مستحکم-تری را بواسطة حرف¬های درونی¬شان ایجاد نمایند.

البته این سؤال را از مردان بسیاری شنیده¬ام که چرا زنان عاشق حرف زدن می¬باشند؟ به نظر من زنان خواهان ایجاد رابطة نزدیک¬تر با مردی هستند که به¬ واسطة حرف زدن، او را بهتر بشناسند و متوجه شوند که او به چه مقدار به حرف¬های خود ارزش و احترام قائل می¬شود. کلمات، سکوت زنان را در بروز یک رابطة چند ساعته اما نزدیک می¬شکند و قصد دارد شنوندة خود را از دنیای درونی خود مطلع سازد. در حالی که مردان بعد از شنیدن حرف¬های زنان سریعاً به دنبال راه حل می¬گردند و حتی در حین شنیدن صحبت¬های زنان بیشتر زمان خود را صرف ارائة راه حل و نتیجه¬گیری می¬گذرانند در حالی  که نمی¬دانند زن از شنیدن نتیجه یا راه حل متنفر است و تنها می-خواهد حرف بزند . به طور واقعی مردان باید از این موضوع اساسی مطلع باشند که تمام زنان می¬دانند که مردان مثل زنان علاقه¬مند به حرف زدن نمی¬باشند و حتی از شنیدن حرف¬های زنان فراری¬اند، اما زنان عاشق مردشان هستند و نیاز به محبت و همدلی او دارند. زنان تنها با شنیدن حرف¬های درونی خود از وجود خود آگاه می¬شوند بنابراین ابزار افکار و احساسات درونی با صدای بلند و حتی به صورت مشاجره به آنها کمک می-کند تا در خصوص چگونگی تحول درونی خود افکارشان را بدون حذف و اضافه بیان می¬کنند و حتی از موضوعی به موضوع دیگری می¬پرند و گاهی احساسات و حرف¬های خودشان را چند بار تکرار می¬کنند و در حین حرف زدن بسیار پر جنب و جوش و پر انرژی هستند. بنابراین به شما مردان عزیز توصیه می¬کنم زمانی که متوجة شنیدن حرف¬های همسرتان می¬شوید لطفاً بدون    هیچ¬گونه توضیح خاصی از طرف خود چند مطلب زیر را با دقت هر چه تمام¬تر توجه کنید:

1)    تمام توجه فیزیکی خودتان را معطوف شنیدن حرف¬های او کنید.

2)    تمام توجه و افکار درونی و ذهنی¬تان را متوجه شنیدن خواسته¬های  کلامی او نمایید.

3)    در خصوص شنیدن مشکلات درونی ، زود تصمیم¬گیری نکنید ، اجازه دهید بعد از گذشت چند روز از شنیدن حرف¬های او در مورد نتیجه¬ای که برای بهبود اوضاع و شرایط درونی او گرفته¬اید با همسرتان صحبت کنید.
در هر حال مردان باید بدانند که به عنوان یک دردسر بزرگ حرف¬های زنان تمام شدنی نیست، بنابراین به همسر خود اجازه دهید صحبت کند و سریعاً به واسطة اشتباهات درونی¬اش نقطه ضعف نگیرید و او را از شنیدن     حرف¬هایش مورد تمسخر قرار ندهید.

چرا مردان از مشورت با زنان امتناع می¬کنند:

همة ما می¬دانیم که: هدف از مشورت ، یافتن بهترین گزینه¬ها و برترین راه-ها و شیوه¬های اجرایی است . این مسئله موجب می¬شود تا در گزینش مشاور شرایط دقیقی رعایت شود. اما در طی پژوهش¬ها مشخص شده که مردان به دلیل یکسری مسائل خاص از مشورت کردن با زنان خودداری می-کنند. در طی بررسی چهار مورد از پنج مورد هیجان¬های اساسی (شادی، عشق، ترس، اندوه و خشم) زنان هیجان مورد استثنا که مردان از زنان پیشی می¬گیرند «خشم» است. زنان نه تنها هیجان¬های ظریف (شادی، عشق، ترس، اندوه) را با شدت فراوان بیشتری تجربه می¬کنند بلکه در موقعیت¬های مثبت و منفی هیجان¬ها را بهتر تشخیص داده و بیشتر به آن¬ها پاسخ می-دهند. بنابراین می¬توان به این نتیجه رسید که زنان تابع احساسات و مردان تابع عقل هستند، چرا که زنان بیشتر به کارهای خانه و اشیاء و اعمال ذوقی علاقه نشان می¬دهند و کارهایی را دوست دارند که در آن¬ها باید مواظب و دلسوزی بسیار خرج کنند. مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و ... زنان عموماً احساساتی¬تر از مردان هستند¬. در نتیجه چون زنان احساساتی-ترند و در جامعه کمتر حضور می¬یابند در مشورت با آن¬ها محدودیت¬هایی لحاظ شده است¬. مقصود از امتناع داشتن از مشورت با زن، دقت در گفتار و اندیشه¬های زنان معمولی، کم خرد و تهی مغزی است که دل به ظواهر دنیایی بسته و چشم¬شان را از حقایق برتر فرو بسته¬اند. اما زمانی که خواهان زر و زیور دنیا نمی¬باشند و به عقل خود متکی¬اند مانند مردان شایسته مشورت  می¬باشند. به عقیدة بنده ، عشق و ارتباط صمیمانه عامل اصلی پایداری و استحکام خانواده¬ها و روابط میان زن و شوهر است. بنابراین اگر مرد بتواند با تکیه بر عقل و استدلال زن خود با او مشورت کند نه تنها به نتیجه¬ای معقولانه¬تر می¬رسد بلکه می¬تواند از حرف¬های پنهان شدة او که سال¬ها در گوشة دلش زنگار زده باخبر شود و حتی در این میان می¬تواند به راحتی شخصیت درونی زن بهتر بشناسد. همة ما می¬دانیم که عشق به معنای محبت شدید و علاقه خاص میان دو نفر است . البته مفاهیم دیگری بر مبنای واژة عشق میان زن و مرد وجود دارد که همه به یک معنا ختم می-شود. بنابراین اگر شما مردان خواهان پایداری عشق¬تان هستید باید در وهلة اول زن مورد علاقة خود را در کارهای زندگی و امورات شخصی دخالت دهید و از او به عنوان یک فرد باهوش و مبتکر یاد کنید، و برای آنکه به انسجام فکری و علاقه¬مندی بیشتر او دست یابید لطفاً توصیه¬های زیر را جدی بگیرید:
•    اظهار محبت و عاطفه به همسر در حین شنیدن حرف¬های درونی او.

•    هدیه دادن به همسر به صورت غیر منتظره برای جلب توجه بیشتر.

•    همراهی با همسر در انجام کارهای خانه در حین ابراز خستگی او.

•    اختصاص ساعاتی از شبانه روز به همدمی با همسر.

•    عذرخواهی از قصور و تقصیر¬ها.

•    ایجاد اعتماد برای اطمینان خاطر همسر در پایندی به روابط.

•    جلوگیری از ایجاد هر گونه تکبر و غرور منفی برای زیر سؤال بردن وجهه شخصیتی.

•    پرهیز از هرگونه خودآرایی و خودنمایی برای دیگران.

•    عدم کتمان اسرار زندگی و درونی در ازدواج و روابط صمیمی.

•    میدان ندادن به فعالیت¬های دوستان و دیگران بخصوص به فتنه انگیزان در روابط.

•    برگزاری جلسات مشاوره با همسر تحت درددل با او.

•    وعده دادن به همسر برای جبران زحمات بی شائبة او.

•    شناسایی روحیات و دنیای درون همسر.

•    بروز تعهدات متقابل.

•    رسیدگی به انتظارات و خواسته های درونی همسر.

•    توجه به نیازهای روحی و مادی همسر.

مردان باید بدانند که مرکب راهوار و معرفت قلبی ، عشق و احساس است نه عقل، عقل همچون پلیس فقط راهنمای خوبی است و¬گرنه هرگز پای پیمودن راه وصال را ندارد. بنابراین همسرتان را بواسطة ابراز احساساتشان درک کنید و خودتان نیز نیز از دریچة احساسات وارد شوید چرا که در اوج احساسات، عقل محو می¬شود البته عقل را نمی¬توان زایل کنندة عشق دانست چرا که می¬تواند راه عشق حقیقی را برای رسیدن به عشق واقعی میان خود و زن بدست آورد. به عبارتی دیگر عقل را تا مرحله¬ای راهنمایی می¬کند که منجر به نردبان عشق می¬شود و عقل می¬تواند به انسان در مسیر عشق کمک کند تا به بی¬ راهه نرود و مردان هرگز نباید احساسات و عشق زنان را جدا از وجود عقل و منطق تلقی کنند چرا که قبلاً نیز گفتم زن زاییدة احساسات و عشق ورزی است.

بکارگیری از کلمات احساسی و عاشقانه در درون زن جادو می¬کند و به زن احساس محبوبیت می¬دهد. زن در حین شنیدن حرف¬های احساسی در کنار مرد خود احساس افتخار خوشبختی می¬کند.
 

 

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1

به چه موضوعی علاقه مندید؟

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید